Nowy Ład – ryczałt składka zdrowotna

Nowy Ład wprowadza spore zmiany w systemie podatkowym. Dotyczą one w szczególności składki zdrowotnej płaconej przez przedsiębiorców, która teraz nie będzie mogła być odliczana od podatku i jej wysokość zostanie uzależniona od przychodów. W związku z tym należy zapoznać się z nowymi przepisami, aby uniknąć w przyszłości problemów i zaplanować odpowiednio budżet w swoim przedsiębiorstwie. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Uproszczenie dla składki zdrowotnej

Nowy Ład zakłada, że system obliczania składki zdrowotnej ma być prosty do zrozumienia i przejrzysty. Wysokość składki ma zależeć jedynie od osiąganych w skali roku przychodów i ma wynosić odpowiedni procent przeciętnego wynagrodzenia. W rezultacie przedsiębiorcy będą w stanie sami określić ile wyniesie w ich przypadku składka zdrowotna i będą mogli w łatwy sposób ją uregulować.

Wysokość składki zdrowotnej

Nowy Ład zakłada wyższą składkę zdrowotną dla osób, które osiągają wyższe przychody w związku z prowadzoną przez siebie działalnością. Dlatego też w przypadku firm, których roczne przychody nie przekraczają 60 tys. zł składka zdrowotna wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia. Przedsiębiorstwa o przychodach w przedziale od 60 do 300 tys. złotych będą zmuszone do zapłacenia składki w wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia. Najwyższą składkę zdrowotną zapłacą firmy o przychodach przekraczających 300 tys. złotych i wyniesie ona aż 180% przeciętnego wynagrodzenia. Przedsiębiorcy o najwyższych przychodach powinni zatem przygotować się na poniesienie dość wysokich kosztów związanych z opłacaniem składki zdrowotnej.

Przeliczając powyższe wartości na kwoty składka zdrowotna wyniesie:

  • 317,83 zł dla przychodów do 60 tys. złotych.
  • 529,72 zł dla przychodów w przedziale od 60 do 300 tys. złotych.
  • 953,49 zł dla przychodów w przedziale powyżej 300 tys. złotych.

Składka zdrowotna dla ryczałtowców korzystających z uproszczenia

Nowe przepisy umożliwiają również skorzystanie z uproszczenia. W tym  celu konieczne jest jednak prowadzenie działalności przez cały poprzedni rok. Z tej formy nie mogą zatem skorzystać osoby, które miały zawieszoną działalność przez choćby miesiąc oraz firmy założone w roku 2021. Forma uproszczona jest dostępna dla osób, które rozliczały się w oparciu o:

  • Skalę podatkową
  • Podatek liniowy
  • Podatek z kwalifikowanych praw własności intelektualnych
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku formy uproszczonej miesięczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne można określić na podstawie przychodów osiągniętych w roku poprzednim. Dodatkowo przychód można pomniejszyć o zapłacone w poprzednim roku ubezpieczenia społeczne, jeżeli nie zostały one wliczone do kosztów uzyskania przychodu. Obliczona w ten sposób składka obowiązuje przez cały rok 2022. Dla niektórych osób ta forma obliczania składki zdrowotnej będzie o wiele korzystniejsza pod względem finansowym.

Dodaj komentarz