Kasa fiskalna online dla kogo w 2022 roku?

Kasa fiskalna online ma być coraz powszechniej wykorzystywana i coraz więcej przedsiębiorców jest zobowiązanych do posiadania takowej w swojej działalności. Na samym początku kasy fiskalne online miały być stosowane przez wszystkich przedsiębiorców już od początku roku 2018. Termin ten jednak rozłożono w czasie i wyznaczono spory okres przejściowy. W roku 2022 kasy fiskalne online będą musiały posiadać wszystkie podmioty, które nie są z tego obowiązku zwolnione. W związku z tym większość firm sprzedających dla klientów nie będących przedsiębiorcami jest zmuszona do ewentualnej wymiany starej kasy.

Zmiany w płatnościach bezgotówkowych

Nowy Ład tworzy spore zmiany w kontekście przyjmowania płatności bezgotówkowych. Już od 1 stycznia 2022 każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż na rzecz indywidualnych kontrahentów jest zobowiązany do umożliwienia płatności bezgotówkowej. Dodatkowo od lipca przedsiębiorcy, którzy korzystają z kas online muszą zintegrować te urządzenia z terminalami płatniczymi. W związku z tym przedsiębiorcy posiadający tego rodzaju kasy będą zmuszeni do ich zintegrowania z terminalami, co umożliwia protokół FROB. W przypadku, gdy terminal nie posiada tego protokołu będzie musiał zostać wymieniony. Kary za brak zintegrowania kas online z terminalami mogą sięgać nawet 5 tys. złotych. Warto zatem już wcześniej odpowiednio się przygotować i sprawdzić czy posiadany terminal jest w stanie połączyć się z kasą.

Daty wprowadzenia kas online

Wraz z upływem czasu coraz więcej przedsiębiorstw jest zobowiązanych do korzystania z kas online.

Od 1 stycznia 2020 tego rodzaju kas zobowiązane są używać zakłady mechaniki samochodowej oraz stacje benzynowe. Prowadząc tego rodzaju przedsiębiorstwo należy zatem wyposażyć się w nowoczesną kasę, która pozwala na automatyczne przesyłanie raportów do Centralnego Repozytorium Kas.

Od 1 stycznia 2021 obowiązek używania kas online objął hotele i restauracje, składy węgla, brykietu oraz koksu.

Od 1 lipca 2021 kasy online są obowiązkowe dla salonów fryzjerskich i kosmetycznych, firm budowlanych, placówek medycznych, firm zajmujących się usługami prawnymi oraz firmy z branży poprawy kondycji fizycznej (kluby fitness oraz siłownie).

Przedsiębiorstwa działające w powyższych branżach będą zatem musiały już od 1 lipca 2022 roku zintegrować swoje terminale płatnicze z kasami online.

Podsumowanie Przedsiębiorcy powinni zatem na bieżąco śledzić aktualne przepisy związane z użytkowaniem kas fiskalnych. Pozwoli to uniknąć otrzymania kosztownych mandatów i późniejszych problemów. W kontekście Nowego Ładu warto pamiętać przede wszystkim o konieczności zintegrowania posiadanych kas z terminalami płatniczymi. Dla uniknięcia problemów warto to zrobić przed 1 lipca, aby w razie potrzeby mieć czas na wymianę terminala, gdyby ten nie obsługiwać protokołu FROB. Takie przygotowanie się do nowych przepisów to gwarancja braku problemów i spokój podczas kontroli przedsiębiorstwa przez urzędników.

Dodaj komentarz